IESKATIES   SKOLAS     NOTIKUMU  GALERIJĀS ŠEIT un www.facebook.com
Par mums lasi - 
www.ogrenet.lv,  www.ogresnovads.lv       

                                Taurupes pamatskolas, 

Mazozolu filiāles, Meņģeles filiāles     

skolas dotās  datortehnikas lietošanas noteikumi attālinātā mācību procesā

 Izglītojamā pārstāvja pienākumi:

1.  Uzraudzīt, lai datortehnika tiktu izmantota tikai attālinātā mācību  procesa nodrošināšanai, lai tā netiktu izmantota citos nolūkos.

2.    Uzraudzīt, lai  datortehnika netiktu ļaunprātīgi  bojāta.

3.Apņemas lietošanā nodoto datoru, planšeti, viedtālruni pēc attālināto mācību beigšanās atdot  skolai  tādā  stāvoklī, kādā  tika saņemti no skolas.

4. Ja iedotā ierīce nedarbojas vai konstatētas kādas citas  ar tās darbību saistītās neparastas  parādības,  ziņot par to skolai.

5.   Ja tiek konstatēts, ka datortehnikas ierīce, atdodot to skolai, ir tīši sabojāta, izglītojamā pārstāvis kompensē mantas vērtību.

Izglītojamajam jāievēro:

1.      Ievērot lietošanā nodotās datortehnikas  iekārtu izmantošanas kārtību, izmantojot to godprātīgi (iekārtas tuvumā nedrīkst ēst, novietot  traukus ar šķidrumu u.c.)

2.  Nedrīkst ierīci  tīšām bojāt.

3.Izmantot ierīci (datoru, planšeti, viedtālruni} attālinātā mācību procesa nodrošināšanai, t.i., tiešsaistes nodarbībām, mācību materiālu saņemšanai un nosūtīšanai, mācību vielas apgūšanai, mājas darbu izpildīšanai, e-klases un citu mācību materiālu izmatošanai.

4.  Nedrīkst datorā izdzēst uzstādīto programmatūru un mainīt tā iestatījumus, t.s., monitora  darbvirsmas izskatu.

5. Ja tiek konstatēts, ka iekārta netiek izmantota atbilstoši  tās nodošanas mērķim, tad skolai  ir tiesības  to nekavējoties atprasīt.

 3.klases valsts  diagnosticējošie darbi 

  •      latviešu valoda mutvārdu daļa 1. martā; rakstu daļa – 3. martā;
  • matemātika – 9. martā. 

6.klases  valsts diagnosticējošie darbi

  • dabaszinības - 4.martā. 

9.klases  valsts diagnosticējošie darbi

  • latviešu valoda- 27.aprīlī;
  • matemātika - 29.aprīlī;
  • dabaszinības - 20.aprīlī;
  • svešvaloda - 13.aprīlī;
  • Latvijas vēsture - 15.aprīlī. 


 .