Par skolu

Skola no augšas

 

Taurupes pamatskola ir labiekārtota, droša, mūsdienīga, atvērta. Te strādā inovatīvs, radošs, rosinošs skolotājs, un mācās zinātkārs, atbildīgs, patstāvīgs, draudzīgs, pozitīvs un laimīgs bērns.

Jau gandrīz 85 gadus Taurupē skolas zvans skan barona Tranzē muižā, bet izglītības vēsture ir krietni ilgāka nekā tagadējās skolas vēsture. Pirmās ziņas par bērnu apmācību mājās atrodamas jau 18. gadsimta beigās. Tā 1765. gadā Madlienas – Meņģeles draudzē, kurā atradās arī tagadējā Taurupes pagasta teritorija, tika ierīkotas ciema skolas, kuras atradās zemnieku mājās. Bērnus mācīja vai nu saimnieks vai speciāli nozīmēts skolotājs –katehīts.

Sākot no 1867. gada, Taurupē skola tika ierīkota īrētās telpās. Vēlāk mācības turpinājās Aderkašu pareizticīgo skolā. Ņemot vērā vēsturiskos apstākļus, mācības notika krievu valodā.

Tikai pēc 1905. gada revolūcijas lielāka uzmanība tika veltīta latviešu valodas mācīšanai. Pirmā pasaules kara laikā mācības tikai pārtrauktas un atsākās 1917. gadā. „Vecajā skolā” mācības turpinājās līdz 1938. gadam, kad skola pārcēlās uz tagadējo mājvietu.

Šī  ir muižas ēka, kura kādreiz piederējusi barona Tranzē dzimtai. Ēka sākumā ir bijusi divstāvīga. 1905. gada revolūcijas laikā cietusi ugunsgrēkā, un tikai trīsdesmitajos gados sākās ēkas atjaunošanas darbi. 1938.gada rudenī muiža sagaida savus pirmos skolēnus kā Taurupes sešgadīgā pamatskola. Piecdesmito gadu vidū skola tika pārveidota par astoņgadīgo, vēlāk par vidusskolu, bet 1958. gadā tika svinēts pirmais vidusskolas izlaidums.

Otrreiz ēku ugunsnelaime skar 1962. gada pavasarī, bet darbīgie taurupieši jau līdz septembrim ēku ne tikai atjauno, bet pārbūvē par trīsstāvīgu celtni ar jaunām papildus klašu telpām.

Pateicoties mūsu pagasta pārvaldes vadītājam Jānim Stafeckim un Ogres novada domei, 2010.gadā skolas ēka tika renovēta, atjaunoti muižas vēsturiskie tornīši. Pie skolas tika uzbūvēta jauna katlu māja un malkas nojume. Atbilstoši mūsdienām tika veikta arī skolas stadiona pārbūve ar nepieciešamajiem sektoriem dažādām vieglatlētikas disciplīnām, futbola laukumu un modernu skrejceļa segumu. Joprojām neesam atmetuši cerību nākotnē tikt pie savas sporta zāles.

Laika gaitā mainījušies skolas nosaukumi – no sešklasīgās pamatskolas līdz vidusskolai ar Mazozolu un Meņģeles filiālēm. Bet no 2013./ 2014. mācību gada Taurupes vidusskolas statuss tika nomainīts, un nu esam pamatskola.

 

 

Vērtības

Lokālpatriotisms

Es cienu savu skolu, novadu, valsti un valodu.
Es jūtos piederīgs un iesaistos skolas un novada dzīvē.
Es piedāvāju savu palīdzību, ja tā kādam ir nepieciešama.
Es rūpējos par savu un apkārtējo labklājību un iesaistos sabiedrības attīstības veicināšanā.

Personība

 • Es saprotu, ka cilvēki ir dažādi un ar cieņu izturos pret ikvienu.
 • Es saprotu, ka manai izaugsmei ir nepieciešama piepūle, tāpēc katru dienu mācos, cik labi spēju.
 • Esmu atklāts, izsakot savas domas, viedokli un jūtas, ievēroju pieklājības normas.
 • Es spēju atzīt un pieņemt savas un citu kļūdas; uztveru tās kā iespēju mācīties.

Atbildība

 • Es cienu savu skolu, novadu, valsti un valodu.
 • Es jūtos piederīgs un iesaistos skolas un novada dzīvē.
 • Es piedāvāju savu palīdzību, ja tā kādam ir nepieciešama.
 • Es rūpējos par savu un apkārtējo labklājību un iesaistos sabiedrības attīstības veicināšanā.

Vide

 • Es izmantoju man pieejamos resursus pārdomāti un taupīgi.
 • Es izprotu savu ietekmi uz dabu un saudzēju to.
 • Es rūpējos par savu un citu veselību, drošību.
 • Es esmu atbildīgs par savas vides uzlabošanu.

Misija

Kvalitatīvas, konkurētspējīgas izglītības ieguves nodrošināšana visiem Ozolnieku novada izglītojamiem.

Vīzija

Mūsdienīga, atvērta un konkurētspējīga izglītības iestāde.

Mērķis

Kvalitatīva izglītības procesa organizēšana izglītojamiem mūsdienīgā, labvēlīgā un drošā vidē pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības ieguvei, personības izaugsmei.