Uzņemšana

Vide

Ekoloģiska un estētiski sakārtota vide. Skaists parks. Sporta aktivitātēm nodrošināta vide - futbola stadions un āra basketbola laukums

Es - personība

Individuālā pieeja - mācību darbā. Iespēja organizēt un piedalīties skolas dzīves veidošanā un paust savu viedokli.

Draudzīga atmosfēra

Sadarbība, atbalsts ar pedagogiem, skolēniem un vecākiem.

Izglītības programmas

Vispārējās pirmsskolas izglītības programma

Programmas kods: 01011111

Licences nr.: V-6669

Licences datums: 21.08.2013.

1.-9. klase

Pamatizglītības programma

Programmas kods: 21011111

Licences nr.: V-3287

Licences datums: 23.07.2020.

1.-9. klase

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem

Programmas kods: 21015611

Licences nr.: V-666

Licences datums: 23.08.2018.