Ārpusstundu aktivitātes

Mazozolu skolā tiek nodrošināti vairāki  interešu izglītības pulciņi, kur katrs skolēns var atrast sev interesējošo nodarbi, atbilstoši savām vēlmēm.

Interešu izglītība

Interešu izglītības pulciņu norises laiki

5.-9.klase

Sporta pulciņš

1.-4. klase

Sporta pulciņš

2.-3.klase

Datorika “Baitiņi”

5.-9.klase

Tautisko deju kolektīvs “Ozoliņi”

1.-4. klase

Tautisko deju kolektīvs “Ozoliņi”