Uzņemšanas kārtība

Piesaki savu bērnu Mazozolu filiālē!

Aizpildi pieteikumu un nogādā uz skolu filiāles vadītājai vai pa e-pastu mazozolusk@ogresnovads.lv

1. Piesaki savu bērnu skolai sev ērtā darba dienā. Filiāles vadītāja vienosies ar Jums par klātienes vai tiešsaistes tikšanos.

Pieteikums.docx

2.Skolēna, vecāka/-u/ aizbildņa/-u tikšanās ar filiāles vadītāju, kuras laikā:
  • izprot nepieciešamos atbalsta mehānismu orientējoties uz bērna vajadzībām;
  • iepazīstina ar skolas vidi;
  • iepazīstina ar klases audzinātāju.
3. Reģistrē bērnu izglītības iestādē. Līdzi nepieciešams:
  1. Bērna dzimšanas apliecības oriģināls;
  2. Vecāku vai aizbildņu personas apliecinošie dokumenti (pase);
  3. Mediciniskās komisijas atzinums (ja attiecināms);
  4. Pirmsskolas izglītību ieguves apliecinošs dokuments, ja piesakās uz 1. klasi;
  5. Sekmju izraksts, ja piesakās uz 2.-9. klasi.