Uzņemšanas kārtība

Piesaki savu bērnu Taurupes pamatskolā!

Nāc uz skolu lietvedes darba laikā un aizpildi iesniegumu!

 Līdzi nepieciešams:
  1. Bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr.026/u);
  2. Bērna dzimšanas apliecības oriģināls;
  3. Vecāku vai aizbildņu personas apliecinošie dokumenti (pase);
  4. Medicīniskās komisijas atzinums (ja attiecināms);
  5. Pirmsskolas izglītību ieguves apliecinošs dokuments, ja piesakās uz 1. klasi;
  6. Sekmju izraksts, ja piesakās uz 2.-9. klasi.