Uzņemšana

Skolas kolektīvs izpilda dziesmu.

Vide

Ekoloģiska un estētiski sakārtota vide. Sporta aktivitātēm nodrošināta vide - āra sporta laukums , trenažieri, zaļā klase.

Es - personība

Individuālā pieeja - mācību darbā. Iespēja organizēt un piedalīties skolas dzīves veidošanā un paust savu viedokli.

Kopiena

Sadarbība, atbalsts ar pedagogiem, skolēniem un vecākiem.

Izglītības programmas

2-6. gadi

Pirmsskolas izglītības programma

1.-9. klase

Pamatizglītības programma

Programmas kods: 21011111

Licences nr.: V-9000

Licences datums: 07.08.2017

1.-9. klase

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem

Programmas kods: 21015611

Licences nr.: V-9100

Licences datums: 07.08.2017