Mūsu vide

Mūsu skolas  apkārtnē ir iespēja gan sportot, gan saturīgi pavadīt  brīvo laiku.