Pirmsskolas grupas

Skolā darbojas divas pirmsskolas grupas:

Saulstariņi – jaunākā vecuma bērni (audzinātājas Inga Mežule un Santa Tobiase, auklīte GitaPuķīte)

5./6. gadīgo grupa (audzinātāja DaigaLiepiņa)

Mēs nodrošinām atbilstošu vidi, sniedzot daudzveidīgas un kvalitatīvas iespējas savu mazo audzēkņu fiziskajai un garīgajai attīstībai.

Pirmsskolas skolēni priekšnesumos.