Mūsu komanda

Mazozolu filiālē kadru sastāvs nemainīgs. Skolotāji strādā radoši ar lielu atbildības sajūtu. Vidējais pedagoģiskais darba stāžs ir vairāk kā 30 gadi.

Skolotāju kopbilde. bildē redzami Mazozolu skolas skolotāji.

Pedagogi

Mazozolu filiāles vadītāja

Filiāles vadītāja Vera Gruzniņa

Mazozolu filiāles vadītāja

Vera Gruzniņa

Angļu valodas, krievu valodas, latviešu valodas un literatūras skolotāja

Angļu valodas, krievu valodas, latviešu valodas un literatūras skolotāja

Ineta Dreimane

Latvijas un pasaules vēstures, sociālo zinību un dabaszinību skolotāja

Latvijas un pasaules vēstures, sociālo zinību un dabaszinību skolotāja

Daiga Zamarina

Datorikas, sākumskolas skolotāja

Liene Millere

Datorikas, sākumskolas skolotāja

Liene Millere

Pirmsskolas 5./6 gadīgo audzinātāja

Pirmsskolas 5./6 gadīgo audzinātāja

Daiga Liepiņa

Pirmskolas grupas Saulstariņi audzinātāja, dizaina un tehnoloģiju skolotāja

Pirmskolas grupas Saulstariņi audzinātāja, dizaina un tehnoloģiju skolotāja

Santa Tobiase

Pirmskolas grupas Saulstariņi audzinātāja, latviešu valodas un literatūras skolotāja

Pirmskolas grupas Saulstariņi audzinātāja, latviešu valodas un literatūras skolotāja

Inga Mežule

Matemātikas skolotājs

Matemātikas skolotājs

Pēteris Mežulis

Mūzikas skolotājs

Mūzikas skolotājs

Pēteris Leiboms

Sporta, sākumskolas skolotāja

Redzama skolotāja Ina Šīrone

Sporta, sākumskolas skolotāja

Ina Šīrone

Atbalsta personāls

Tehniskie darbinieki