Ārpusstundu aktivitātes

 

Mūsu skolā katram izglītojamam ir iespēja iepazīt, izpaust un attīstīt savus talantus un iegūt jaunas prasmes. Piedāvājam  sešus interešu izglītības pulciņus un iespēju darboties skolēnu pašpārvaldē.

Ansamblis izpilda dziesmu

Interešu izglītība

5.-9.klase

Kokapstrādes tehnoloģijas

Darbojoties praktiski, radīt noderīgas lietas no koka

1.-7.klase

Domātprieks

Sekmēt spriestspējīgas, loģiski domājošas, izglītotas personības veidošanos.

1.-9.klase

Varavīksne

Iepazīt vizuālos izteiksmes līdzekļus un to īpašības mākslas darbos.

1.-5.klase

Radošā pēcpusdiena

Atraisīt skolēnu radošās spējas, nodrošināt šo spēju izmantošanu praktiski

1.-9.klase

Sporta pulciņš

Ar fizisko aktivitāšu palīdzību veicināt un aktivizēt veselīga dzīves veida paradumus

7.-9.klase

Skolas Avīze

Izvērtēt pasākumus un notikumus, katra mēneša beigās izveidojot avīzi