Karjeras izglītība

Karjera ir personības mērķtiecīgs, jēgpilns visas dzīves gājums, kurā summējas visas indivīda dzīves lomas, brīvā laika aktivitātes, mācības un darbs. Karjeras plānošanas procesam jāsākas ar jēdzienu karjera apgūšanu un izpratni, kam seko pirmais karjeras virzienu noteicošs solis – pašvērtējums. Tiek uz-skaitīti četri pašvērtējuma instrumenti, kas iekļaujami pašnovērtējumā:

  1. Vērtības – tā ir cilvēkam būtisku personīgo vērtību izvērtēšana (piemēram, samaksa, drošība vai autonomija, ģimene un tml.).
  2. Intereses – tās ir personīgo interešu izvērtēšana, lai atklātu atbilstību starp interesēm un potenciālo profesiju (piemēram, lasīšana, ceļošana, sports).
  3. Prasmes – atklāj indivīda spējas un kvalifikāciju, ar tā palīdzību iespējams identificēt dažādas karjeras jomas.
  4. Personība – pēta cilvēka individuālās īpašības, vajadzības, motivāciju un attieksmi.

Karjeras vadība iekļauj vadošās individuālās prasmes, kas palīdz plānot, organizēt, vadīt un kontrolēt savu iekšējo un ārējo resursu efektīvu izmantošanu dzīves mērķu sasniegšanai. Ikkatrai personībai vajadzētu uzņemties atbildību par savas karjeras attīstības vadību mūža garumā, kas ietver arī mācīšanās, sociālās, pilsoniskās un starp kultūru prasmes, kā arī sevis pilnveidošana un spēja atrast un saglabāt darbu.

Karjeras vadības prasmju apgūšana veicina:

  • iesaistīšanos un dalību mācībās,
  • sekmju uzlabošanos un tālāku virzību izglītībā,
  • pāreju uz darbu,
  • profesionālās karjeras attīstību,
  • turpmāku izglītošanos.

 

 

 

 

 

 

 

Karjeras dienas logo