Mūsu komanda

 

Mūsu skolā ir labākie novada pedagogi un darbinieki, kuri ar degsmi un pacietību dara savu darbu. Esam radoši, atvērti un mums rūp kā bērns jūtas skolā.

Pedagogi

Pirmsskolas skolotāja

Pirmsskolas skolotāja

Agnese Līcīte

Sporta skolotājs

Sporta skolotājs

Arvīds Bogdāns

Matemātikas un fizikas skolotāja, 6.,9.klases audzinātāja, direktores vietniece mācību darbā

Matemātikas un fizikas skolotāja, 6.,9.klases audzinātāja, direktores vietniece mācību darbā

Daiga Rosicka

Dabas un sociālo zinību skolotāja

Dabas un sociālo zinību skolotāja

Daiga Zamarina

Latviešu, angļu valodas, teātra mākslas un matemātikas skolotāja, 8.klases audzinātāja

Latviešu, angļu valodas, teātra mākslas un matemātikas skolotāja, 8.klases audzinātāja

Daina Švikstiņa

Sākumskolas skolotāja, 2.,4.klases audzinātāja

Sākumskolas skolotāja, 2.,4.klases audzinātāja

Guna Daugule

Skolas saimnieks, dizaina un tehnoloģiju skolotājs

Skolas saimnieks, dizaina un tehnoloģiju skolotājs

Ilmārs Bule

Angļu valodas skolotāja

Angļu valodas skolotāja

Ilona Sineviča

Bibliotekāre, sākumskolas un vizuālās mākslas skolotāja, 1.,3.klases audzinātāja

Bibliotekāre, sākumskolas un vizuālās mākslas skolotāja, 1.,3.klases audzinātāja

Ineta Frēliha

Krievu valodas skolotāja, 7.klases audzinātāja

Krievu valodas skolotāja, 7.klases audzinātāja

Irēna Andriksone

Datorikas skolotāja

Datorikas skolotāja

Liene Millere

Dari to, ko tu mīli, un mīli to, ko tu dari!

Bioloģijas skolotāja

Bioloģijas skolotāja

Olita Rudzīte

Direktores p.i., latviešu valodas un literatūras skolotāja

Direktores p.i., latviešu valodas un literatūras skolotāja

Vanda Prancāne

No katras bezizejas vienmēr ir kāda izeja.

Vēstures, ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotāja, direktores vietniece mācību darbā

Vēstures, ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotāja, direktores vietniece mācību darbā

Vēsma Bramane

Atbalsta personāls

Skolas medmāsa

Skolas medmāsa

Sarmīte Renskulberga

Sociālā pedagoģe

Sociālā pedagoģe

Evija Millere

Tehniskais personāls

Pavāre

Pavāre

Ilona Zariņa

Pavāre

Pavāre

Ērika Krūmiņa

Apkopēja

Apkopēja

Gunta Puikāne

Apkopēja

Apkopēja

Inese Bule

Sētnieks

Sētnieks

Jānis Kalniņš

Elektriķis, remontstrādnieks

Elektriķis, remontstrādnieks

Valdis Razuvajevs

Skolotāja palīgs

Skolotāja palīgs

Sarma Špilberga