Skolēnu pašpārvalde

Pašpārvaldes sanāksme

Skolēnu pašpārvaldi  veido 5.-9. klašu aktīvie skolēni. Šo skolēnu uzdevums ir veidot skolas skolēnu sabiedrisko ikdienu, pārstāvēt skolēnu intereses, uzklausīt gan skolēnu, gan skolotāju viedokļus,  censties realizēt idejas vai risināt radušās problēmas, izvērst savu darbību ne tikai skolā, bet arī ārpus tās.

Darbības virzieni:
  • Pasākumu veidošana un to organizēšana skolā.
  • Aktīva iesaistīšanās skolas dzīvē, dažādu  aktuālu jautājumu risināšana.
  • Iesaistīšanās ārpusskolas pasākumos.

Pievienojies:

Pašpārvaldē ir gaidīts ikviens skolēns, kas ir aktīvs, radošs un uzņēmīgs.