Uzņemšana 1. klasē

Piesaki savu bērnu SchoolioWP skolā!

Aizpildi pieteikumu un nogādā uz skolu direktorei izprintētu vai pa e-pastu skola@skola.lv

1. Piesaki savu bērnu skolai sev ērtā darba dienā. Skolas direktore vienosies ar Jums par klātienes vai tiešsaistes tikšanos.

Iesniegums uzņemšanai 1. klasē

2. Skolēna, vecāka/-u/ aizbildņa/-u tikšanās ar direktori, kuras laikā:
  • izprot nepieciešamos atbalsta mehānismu orientējoties uz bēna vajadzībām;
  • iepazīstina ar skolas vidi;
  • iepazīstina ar klases audzinātāju.
3. Reģistrē bērnu izglītības iestādē. Līdzi nepieciešams:
  1. Bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr.026/u);
  2. Bērna dzimšanas apliecības oriģināls;
  3. Vecāku vai aizbildņu personas apliecinošie dokumenti (pase);
  4. Mediciniskās komisijas atzinums (ja attiecināms);
  5. Pirmsskolas izglītību ieguves apliecinošs dokuments