Sasniegumi

Lepojamies!

  • Roberta Mūka muzeja Vislatvijas radošo darbu konkursa bērniem un jauniešiem šī gada konkursa tēma bija “Iztēle ir realitāte”. Kopumā vērtēšanai tika iesūtīti 193 radošie darbi piecās klašu grupās no dažādām Latvijas skolām, pārstāvot visus Latvijas kultūrvēsturiskos novadus. Konkursā atzinības saņēma Artūrs Šubrovskis un Estere Keita Līcīte, bet pateicības par piedalīšanos Tomass Maļeckis un Salvis Zariņš.
  • Ogres novada literāri radošās biedrības “SIRDSDOMA’’ dzejas kopkrājumā ir arī mūsu skolēnu Esteres Keitas Līcītes, Beātes Seilas Dzalbas, kā arī nu jau absolventu Kristiānas Līvas Līcītes un Silvestra Dzalba dzejoļi.
  • Pumpura Lielvārdes muzeja Andreja dienas dzejoļu konkursā ar saviem dzejoļiem piedalījās Viktorija Razuvajeva (6.kl.), Beāte Liepiņa (6.kl.), Kristaps Balodis (5.kl.) un Estere Keita Līcīte (7.kl.).
  • Latviešu valodas aģentūras radošo darbu konkursā “Valoda ir dzīva, ja tu tajā runā” ar radošajiem darbiem piedalījās Estere Keita Līcīte (7.kl.), Ramona Priede (7.kl.), Artūrs Šubrovskis (7.kl.), Krista Ozerinska (6.kl.), ar zīmējumiem – Augusts Balodis (2.kl.), Jānis Ēriks Kaiva (2.kl.), Gabriela Ozerinska (1.kl).