Skolas autobuss

Skolēnu autobusa kursēšanas grafiks

7.11 – Birznieki

7.12 – Lakstene

7.13 – Dārziņi

7.15 – Ozolkalni

7.17 – Plūduri

7.20 – Stiprie

7.22 – Aderkaši

7.24 – Brīnumi

7.27- Skola

7.39 – Putniņi

7.43 – Skola

7.45 – Centrs

7.48 – Ziedoņi

7.49 – Zvaigznītes

7.53 – Eroģi

7.59 – Virticēni

8.10 – Skola