Aktualitāšu arhīvs

Mazo mūzikas kolektīvu konkurss

25.marta deportācijas piemiņas pasākums

Ogres novada skatuves runas konkursā

Latvijas Dziesmu svētku 150 toņi un pustoņi

Lecīgākais skolēns

Galda spēļu diena

Leļļu teātra izrāde

Skatuves runas konkurss