Aktualitāšu arhīvs

Miķeļdienas tirdziņš

Rudens ražas izstāde

Tikšanās ar rakstnieci Ingunu Dimanti

7.klases ekskursija pa Latgali

Tēvu diena

Militāri patriotiskais pārgajiens

Starpskolu sporta diena

Zinību diena

Gada ieskaņas pasākums

Izglītības darbinieku 29.sporta spēles