Salgales pamatskolas ēka
Salgales pamatskolas ēka

Salgales pamatskola

Salgale DARA, Salgalē RADA!

Aktualitātes

Izlaidums pirmsskolā

Gada noslēgums

Ogres novads kopā ar Ukrainu

Sadziedāsim Suntažos

Iedejosim vasariņu