Dienas ritms

1-3 gadi

7:00 – 8:00 dežūrgrupa/bērnu sagaidīšana
8:00 – 8:30 rīta rosme
8:30 – 9:00 brokastis
9:00 – 11:00 rīta aplītis/rotaļnodarbības
11:00 – 12:10 pastaiga/dabas nodarbība/eksperimenti 
12:10 – 12:20 pirkstiņspēles
12:20 – 13:00 pusdienas
13:00 – 15:00 grāmatiņu laiks, diendusa
15:00 – 15:30 individuālais darbs
15:30 – 16:00 launags
16:00 – 18:00 rotaļnodarbības, spēles, individuālais darbs
18:00 – 19:00 dežūrgrupa/došanās mājup

4-6 gadi

7:00 – 8:00 dežūrgrupa/bērnu sagaidīšana
8:00 – 8:30 rīta rosme
8:30 – 9:00 brokastis
9:00 – 11:00 rīta aplītis/rotaļnodarbības
11:00 – 12:10 pastaiga/dabas nodarbība/eksperimenti 
12:10 – 12:20 pirkstiņspēles
12:20 – 13:00 pusdienas
13:00 – 15:00 grāmatiņu laiks, diendusa
15:00 – 15:30 individuālais darbs
15:30 – 16:00 launags
16:00 – 18:00 rotaļnodarbības, spēles, individuālais darbs
18:00 – 19:00 dežūrgrupa/došanās mājup