Dalība pasākumos

Audzēkņu un skolotāju dalība radošajos pasākumos 2020./2021. mācību gadā

  • Ozolnieku MS organizētie pasākumi
  • Reģionālie un valsts konkursi
  • Citu organizāciju organizēti pasākumi
Nr.p.k. Laiks Vieta Pasākuma tēma, nosaukums Dalībnieki
1. 01.09.2020. Ozolnieku MS Mācību gada atklāšanas koncerts Skolotāji un audzēkņi
2. 10.10.2020. Ozolnieku TN Kultūras sezonas atklāšana: “Vai no cirvja kāta var izvārīt zupu?” OMS orķestris; sk. A. Kekļa, E. Brūniņa, M. Caune
3. 09.11.2020. Ķekavas MS Konkurss “Amber Percussion” S. Stankus; sk. A. Missa
4. 22.11.2020. Mykolo Oginskio Pluņģes MS Starptautisks bērnu un jauniešu džeza mūzikas konkurss “PLAY – IMPROVISE” P. Ezermane (13.-15.gadu kat.) – III vieta; sk. A. Kekļa, kcm. H. Gūtšmite
5. 30.11.2020. Ozolnieku MS Muzikāls video sveiciens Pirmajā adventē “Ziemassvētkus gaidot” S. Boitmane, sk. A. Lānso; E.Strautniece, sk. I. Mangale; A. Dunkule, sk. M. Andersone; R. Grīslis, sk. A. Levica; kcm. A. Upeniece un H. Gūtšmite
6. 07.12.2020. Ozolnieku MS Muzikāls video sveiciens Otrajā adventē “Ziemassvētkus gaidot” R. Brūniņš, sk. V. Dumpis; S. Stankus, sk. A. Missa; Madara, Gundega, Margrieta Sirvides, sk. E. Brūniņa; A. Vācere, sk. A. Upeniece; kcm. E. Jurāne.
7. 14.12.2020. Ozolnieku MS Muzikāls video sveiciens Trešajā adventē “Ziemassvētkus gaidot” L. Solovjakova, sk, A. Puķīte; A. Hofrāte, sk. L. Ilsuma; E. Tamisārs, sk. V. Dumpis; M. D. Jēkabsone, sk. R. Barkāne
8. 21.12.2020. Ozolnieku MS Muzikāls video sveiciens Ceturtajā adventē un Ziemassvētkos Skolotāji un audzēkņi
9. 08.03.2021. Ozolnieku MS(attālināti) Puišu muzikāls video  sveiciens 8. martā Ozolnieku MS skolotāji un puiši; sk.M. Caune
10. 31.03.2021. Plunges  Mykolo Oginskio MS (attālināti) XI Starptautiskais pūtēju festivāls – konkurss “ Pavasario trimitai 2021” R. Brūniņš – I vieta (C1 kategorija), sk. V. Dumpis; P. Ezermane – II vieta (E1 kategorija), sk. A. Kekļa.
11. 01.04.2021. Ozolnieku MS (attālināti) Pirmklasnieku Joku dienas video koncerts Pirmās klases audzēkņi, skolotāji
12. 20.04.2021. Rīgas Latviešu biedrības nams (attālināti) Latvijas bērnu fonda konkurss – koncertcikls ”Talants Latvijai” I kārta L. Solovjakova, sk. A. Puķīte; K. Vītiņa, sk. N. Stirāne; M. Sirvide, sk. M. Andersone; A. Vācere, sk. A. Upeniece; R. Brūniņš, sk. V. Dumpis; K. Vītiņa, sk. A. Lānso; P. Ezermane, sk. A. Kekļa; M. Harbachova, sk. A. Upeniece; M. D. Jēkabsone, sk. R. Barkāne;

kcm. A. Upeniece, H. Gūtšmite.

A. Vācere, R. Brūniņš – izvirzīti uz II kārtu.

13. 07.05.2021. Ozolnieku MS (attālināti) X Starptautiskais Mazpilsētu un lauku Mūzikas skolu konkurss Pūšaminstrumentu spēles audzēkņiem
14. 20.05.2021. Rīgas Latviešu biedrības nams (attālināti) Latvijas bērnu fonda konkurss – koncertcikls ”Talants Latvijai” II kārta A.Vācere, sk. A. Upeniece; R. Brūniņš, sk. V. Dumpis; kcm. A. Upeniece.
14. 24.05.2021. Siguldas Mākslu skola “Baltais Flīģelis”(attālināti) XXV Starptautiskais jauno mūziķu konkurss “Sigulda 2021” A.Vācere, sk. A. Upeniece;

R. Brūniņš, sk. V. Dumpis, kcm. A. Upeniece.

15. 27.05.2021. Ulbrokas Mūzikas un mākslas skola (attālināti) IV Mazpilsētu un lauku Mūzikas skolu konkurss Flautas spēles audzēkņiem E. G. Bumbiere, sk. K. Bula; kcm. H. Gūtšmite
16. 04.06.2021. Ozolnieku TN (klātienē, ievērojot valstī noteikto kārtību) 2020./2021. mācību gada izlaidums Skolas absolventi un pedagogi

Ozolnieku MS audzēkņu un skolotāju dalība radošajos pasākumos 2019./2020. mācību gadā

Nr.p.k. Laiks Vieta Pasākuma tēma, nosaukums Dalībnieki
02.09.2019. Ozolnieku TN Mācību gada atklāšanas koncerts Vasaras radošās darbnīcas dalībnieki un pedagogi.
26.09.2019 Ozolnieku MS Klavieru duets “Duograndz“ Koncerts deju ritmā” (Klavierspēles skolotāja S. Zolotova koncerts) ped. S. Zolotov un G. Griņko klavieru vakars, vada direktore, E. Bruniņa
05.10.2019. Ozolnieku MS Suzuki vijoles un čella audzēkņu koncerts Jelgavas Suzuki skolas vijoles un čella spēles audzēkņi, OMS audzēkni
05.10.2019. Ozolnieku TN Ozolnieku TN jubilejas pasākums Direktore E. Brūniņa
07.10.2019.

Plkst.18.00

Ozolnieku TN Skolotāju koncerts “Mana dziesma” Pedagogi; absolvente -Megija Stepanova, viesis – Sandris Upenieks
11.11.2019. Ozolnieku novada PII “Bitīte” Lāčplēša dienai veltīts patriotisks koncerts un Lāpu gājiens. Sk. M. Caune; 2.b un 3.a solfedžo klašu audzēkņi
18.11.2019. Ozolnieki Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltīts pasākums Sk. A. Missa, A. Akimovs, sitaminstrumentu ansamblis.
27.11.2019. Saldus MS 18. Jauno pianistu Etīžu konkurss Sk. A. Upeniece; A. Vācere , M. Harbachova – Atzinības
10.12.2019. Ozolnieku MS Akordeona spēles audzēkņu Valsts konkursa I kārta Sk. E. Bŗūniņas, A. Puķītes, audzēkņi;  sk. N. Stirāne
12.12.2019. Ozolnieku TN Ozolnieku novada senioru Ziemassvētku pasākums Sk. A. Missa un sitaminstrumentu ansamblis; Sk. A. Lānso un čellu trio.
13.12.2019. Rīgas pils Ziemassvētku koncerts Rīgas pilī Direktore E. Brūniņa, sk. A. Kekļa un skolas orķestris; sk. A. Missa un sitaminstrumentu ansamblis; sk. A. Upeniece; čellu duets – K. Vītiņa, S. Boitmane.
16.12.2019. Ozolnieku TN Ozolnieku MS audzēkņu koncerts “Ziemassvētku vēlējums” Pedagogi un audzēkņi.
18.12.2019. Ozolnieku MS Flautas spēles un klavierspēles audzēkņu Ziemassvētku koncerts Sk. L. Ilsumas, I. Mangales, S. Zolotova audzēkņi
19.12.2019. Ozolnieku MS Čella, vijoles un klavieru klases audzēkņu Ziemassvētku koncerts Sk. A. Lānso, R. Barkānes un A. Upenieces audzēkņi
19.12.2019. Ozolnieku MS Klavierspēles un akordeona spēles klašu audzēkņu Ziemassvētku koncerts Sk. N. Stirāne, E. Brūniņa, A. Puķīte un audzēkņi
15.01.2020. Jelgavas MV II Zemgales reģiona sitaminstrumentu spēles audzēkņu konkurss Sk. A. Missa, A. Akimovs; audz: A. Prīsis, R. Briuņa; S. Stankus – III vieta.
21.02.2020. Jēkabpils MS VII Starptautiskais A. Žilinska jauno pianistu konkurss Sk. A. Upeniece; audz. A. Vācere – Atzinība.
22.01. 2020. Jelgavas MV Zemgales reģiona MS IP Akordeona spēle audzēkņu Valsts konkursa II kārta Sk. E. Brūniņa, A. Puķīte; audz. L. Solovjakova, L.L. Trūpa – III vietass.
25.02.2020. Rīgas 45. vidusskola XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki. Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāls – konkurss “No baroka līdz rokam” Sk. A. Kekļa; džeza orķestris –augstākā pakāpe, 46.83 punkti
27.02.2020. Mārupes MMS Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkurss “Wind Stars 2020” Sk. L. Ilsuma, V. Dumpis, A. Kekļa.; audz. Elīza Oša – II vieta, R. Brūniņš , M. Jēkabsons –III vieta, P. Ezermane- II vieta.
28.02.2020. Dobeles MS Festivāls “Zemgales akordeonists 2020” Sk. E. Brūniņa, A. Puķīte; akordeonistu ansamblis.
02.03.2020. Ozolnieku TN OMS koru koncerts Tāltālā zeme” Sk. R. Bergmane un skolas kori.
06.03. 2020. Olaines MS Olaines MMS un Ozolnieku MS draudzības koncerts Sk. Edīte Brūniņa, M. Caune, N. Stirāne, A. Upeniece; audz.: L. Pāvilsone, L. Bulderberga, K. Vītiņa, M. D. Jēkabsone, Kr. Vītiņa; S. Boitmane, R. Brūniņš, P. Ezermane, sitaminstrumentu ansamblis.
9.-13.03.2020. Ozolnieku MS Atklātie mācību koncerti instrumenta spēlē un kolektīvajā muzicēšanā Visi skolotāji un audzēkņi.
09.03.2020. Ozolnieku vsk. Mācību / skolas reklāmas koncerts Sk. M. Caune, N. Stirāne, A. Upeniece, A. Kekļa; audz.: Emma Oša, M. Sirvide, A. L. Bumbiere, E. Tarasjuka, Madara Sirvide, K. Jantone, L. Baiba, B. Strika, K. Kviesītis, G. Sirvide, H. Gulbis.
12.03.2020. PII “Pūcīte” Mācību/skolas  reklāmas koncerts S. A. Upeniece, M. Caune; audz.: M. Strautniece, E. L. Kozlova, L. Solovjakova, L. Sinkeviča, D. Gololobova, P. Kravčenko, K. Kviesītis, E. Oša, E. Tarasjuka, A. Vācere.
31.05.2020. Ozolnieku TN 2019./2020.māc.g. izlaidums Skolas absolventi un to pedagogi.
17.-21.08.2020. Ozolnieku MS Vasaras radošā prakse “Kilograms ziepju” OMS pedagogi un audzēkņi
No 13. marta līdz 9.jūnijam dēļ ārkārtas situācijas Latvijā pasākumi tiek atcelti!  MK noteikumi Nr.103.