Skolas muzejs

Apkārtējā sabiedrībā muzejs ir ieguvis ievērojamu popularitāti. To apmeklē Mazozolu pagasta un skolas viesi. Ikdienā bieži apmeklētāji ir izglītojamie, kas savāktos un apkopotos materiālus izmanto pētniecisko darbu izstrādē un kompetenču izglītībā. Muzejā regulāri tiek rīkotas izstādes un mainīta ekspozīcija, kas interesentus iepazīstina ar jauniem materiāliem. Lai pilnveidotu materiālo bāzi, tiek meklētas iespējas piedalīties projektos. Piedaloties skolu muzeju skatē par godu Latvijas 100 gadu jubilejai, tika izcīnīts laureāta nosaukums, kā arī ir saņemti citi apbalvojumi.
2022.gadā Daigas Zamarinas un Veras Gruzniņas kopsadarbībā, izmantojot muzeja materiālus, ir izdota grāmata “Mazozoli gadu ritumā”. Grāmatā apkopoti vēsturiskie un sadzīviska rakstura notikumi, kā arī ir pieejams plašs pētījums par Mazozolu pagasta attīstību un pārmaiņām laiku griežos.
Muzeja eksponāti ir apskatāmi, sazinoties ar vēstures skolotāju Daigu Zamarinu (tel.26129304)