Skolas bibliotēka

2022.gadā kopējais grāmatu un metodisko materiālu  fonds  ir  3700 eksemplāri. Grāmatas  sakārtotas plauktos atbilstoši katalogam.  Lielākā daļa – mācību grāmatas un metodiskie materiāli. Galvenās aktivitātes-grāmatu svētki, dzejas dienu pasākumi, makulatūras vākšanas konkursi un  izzinoši pasākumi, lai izglītojamie spētu domāt-izzināt-darīt.

Vairāku gadu garumā grāmatu krātuves vadītāja ir latviešu valodas skolotāja Vija Jēkabsone, kurai ir 0,1 darba slodze. Viņa regulāri sadarbojas ar mācību priekšmetu skolotājiem, lai izglītojamie saņemtu nepieciešamos mācību materiālus, kā arī ar Mazozolu pagasta bibliotekāri, lai brīvajā laikā izglītojamie varētu pievērsties plašākai daiļliteratūras grāmatu lasīšanai un  papildus izmantot datorus ar  interneta pieslēgumu, jo bibliotēkas atrodas netālu viena no otras. Skolas bibliotēku apmeklē izglītojamie, skolotāji un citi interesenti.

Darba laiks:

Pirmdiena 13.40-15.40

Trešdiena 13.40-15.40