No skolas vēstures

Mazozolu skolas vēsture aizsākas 1765. gadā, kad dibināta Ogres draudzes skola jeb vecā skola. Vēlāk šajā apvidū darbojās Annas Rubīnas privātskola, kurā mācījās pats latviešu dižgars Rūdolfs Blaumanis. Par Mazozolu pamatskolas dibināšanas gadu tiek uzskatīts 1874. gads, kad Mazozolos uzcelta Ogres sešu klašu pamatskola. Skolas apkārtne bijusi skaistākā visā Cēsu apriņķī. Tajā visu darba mūžu strādājis skolas pārzinis Aleksandrs Vīksna, ilgus gadus strādāja skolotājas Elza Markava, Klāra Nusberga. Interesanti, ka viens no skolas absolventiem bijis arī vēlākais “Jaunāko Ziņu” un “Atpūtas” izdevējs Antons Benjāmiņš. Gan baznīca, gan šī skola iznīcināta kara pēdējā gadā. Pēc kara līdz 1952. gadam Ogres septiņgadīgā skola bija izvietota divās mājās – “Burtniekos” un “Stūrīšos”, kas atradās Ogresmuižas teritorijā. Šajā skolā mācījusies dzejniece Rūta Venta.

1952. gadā skola pārcelta uz bijušā pagastnama ēku “Vecogre”, kur skola darbojās līdz pat 1999. gada septembrim. Šajā laikā skolai bijuši vairāki nosaukumi – līdz 1962. gadam Ogres septiņgadīgā skola, no 1962. līdz 1989. gadam – Oškalna astoņgadīgā skola,  no 1989. līdz 1994. gadam – Oškalna deviņgadīgā skola, no 1994. līdz 2011. gadam – Mazozolu pamatskola. Pēc skolu reorganizācijas no 2011. līdz 2013. gadam – Taurupes vidusskolas Mazozolu filiāle, šobrīd – Taurupes pamatskolas Mazozolu filiāle.

Īpašs mirklis skolas vēsturē ir 1996. gada jūnijs, kad uzsākti piebūves darbi trīs gadu garumā, pie jaunās skolas ēkas izbūvējot bērnudārzu. Darbi notika ar Holandes Svētās Trīsvienības katoļu draudzes (Oldenzāles pilsētā) finansiālu atbalstu. Jaunajā ēkā mācības uzsāktas 1999. gada 1. septembrī