Atbalsta personāls

Uz individuālajām konsultācijām tiek uzaicināti skolēni, kuriem pēc skolotāja vērtējuma ir grūtības mācību vielas apguvē. Sazinoties ar skolotāju, skolēni var pieteikties konsultācijām arī paši. Konsultācijas notiek pēc stundām.

Atbalsta personāls - logopēde

Datorikas skolotāja

Datorikas skolotāja

Liene Millere

Dari to, ko tu mīli, un mīli to, ko tu dari!

Atbalsta personāls - skolas medmāsa

Skolas medmāsa

Skolas medmāsa

Sarmīte Renskulberga