Skolas Avīze

Skolotājs: Vanda Prancāne

Klašu grupa: 7.-9.klase