Kokapstrādes tehnoloģijas

Skolotājs: Ilmārs Bule

Klašu grupa: 5.-9.klase