Zinību diena

17.09.2023.

Zinību dienas rītā pie skolas durvīm mūs sagaidīja skolotāja Vanda, kura visus pacienāja ar konfektēm, uz kurām uzraksts “Taurupes skola”.  Un tad – sākas pirmās skolas dienas svinīgā līnija. Kopā ar vecākiem zālē ienāca mūsu jaunākie skolēni – Karlīna Līna un Kaspars. Skolas biedri – Artūrs, Kendija, Estere Keita, Beāte Seila, Krista, Beāte, Kendija runāja dažādus šim notikumam atbilstošus tekstus, kurus sagatavoja un iestudēja skolotāja Daina Švikstiņa. Kā parasti pie mums ir ieradies Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis, kurš skolai uzdāvināja dekoratīvo šķīvi. Savā runā viņš pieminēja aizsaulē aizgājušo direktori Loniju Pušmucāni, kas mūsu skolā ļoti daudz ieguldījusi. Pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Stafeckis savā apsveikumā uzsvēra, ka arī lauku mazā skoliņā ikviens var iegūt ļoti izglītību. Pēc tam direktores p.i. Vanda Prancāne pateicās par labajiem darbiem vasarā un sveica gan skolas salidojuma čaklos palīgus, gan Dziesmu un deju svētku dalībniekus. Viņa iepazīstināja arī klašu audzinātājiem un mācību priekšmetu skolotājiem. Pirmklasnieki izturībai saņēma dažādas maizes no “Fazer”. Pēc klases stundas pie mums viesojās jaunie mūziķi Elīza un Aleksis.