Starpskolu erudīts

13.04.2024.

Mūsu skolai gadu gaitā ir izveidojušās vairākas tradīcijas. Viena no tām – organizēt un piedalīties dažādos erudīcijas konkursos. Šogad nolēmām atjaunot jau pagājušajā gadsimtā skolotājas Vēsmas izloloto un iedibināto tradīciju rīkot starpskolu erudīcijas konkursu, kas šoreiz ar pārtraukumiem notika 25.reizi. Laika gaitā konkurss ir noticis dažādām klašu grupām, bet šajā gadā mēs izvēlējamies rīkot 7.klasei, tāpēc ka viņiem novadā nav bijis nekādu olimpiāžu un konkursu.

Mūsu uzaicinājumam piedalīties konkursā atsaucās piecas kaimiņu skolas – Madliena, Ķeipene, Zaube, Mazozoli, Ērgļi.

Konkurss notika septiņās stacijās, uzdevumus gatavoja un vērtēja skolotāji.

Stacijā “Agrāk un tagad” (skolotāja Vēsma) skolēniem bija jānosaka ieži un minerāli, kurai grupai pēc izcelsmes tie pieder. Jāatzīmē kontūrkartē dotos  objektus, jāatpazīst vēsturiskos objektus pēc attēla un dotajām norādēm, piemēram, pilsēta, kurā atradās gaisa dārzi (Babilona); romiešu būve ūdensvadam (akvedukts).

Bioloģijas stacijā “Es un tu” (skolotāja Olita) jāatbild uz dažnedažādiem jautājumiem, piemēram, kuru dzīvnieku 17.gadsimtā izmantoja izklaidei, apskatot R.Huka mikroskopā (blusu); kā sauc putnus, kuri izšķiļas kaili, bez spalvas un nespēj par sevi parūpēties (ligzdguļi). Bez tam bija jānosauc dažādi skeleta kauli.

Muzikālajā stacijā “Do-re-mi” (skolotāja Sarma) skanīgi jānodzied kāda brīvi izvēlēta tautasdziesma, jāzina pazīstamākie latviešu komponisti, piemēram, dziesmas “Saule, Pērkons, Daugava” (Mārtiņš Brauns), kinofilmas “Emīla nedarbi” mūzikas autors (Imants Kalniņš) un kinofilmas  “Velna kalpi” komponists (Raimonds Pauls).

Stacijā “Ieslēdz domāšanu” (skolotāja Irēna) pārbaudīja dažādus pareizrakstības likumus, piemēram, kā ir pareizi pašreiz/ patreiz, kaut ko/ kaut ko, tepat/ te pat u.c. No dotajām zilbēm noteiktā laikā bija jāizveido pēc iespējas vairāk vārdu. Savukārt literatūrā bija jāzina, piemēram, kurā darbā galvenais tēls ir Boņuks (“Cilvēks bērns”), Pepijas Garzeķes mājas nosaukums ( Vistas kāja), Karlsons dzīvo (Uz jumta).

Stacijā “Zini vai mini” (skolotāja Ilona)   konkursa dalībnieki veica atbildes uz testa jautājumiem ar Kahoot palīdzību angļu valodā.

Stacijā “Pārvērties” (skolotāja Daina) notika teātra stunda, kurā,  izmantojot dotos rekvizītus, bija jāsagatavo un jānospēlē jebkāda epizode no pasakas “Sarkangalvīte un Vilks”.

Matemātikas stacijā “Vienādo- Jums” (skolotāja Daiga)  praktiski jāsaloka no trijstūra taisnstūris tā, lai papīrs nepaliek pāri vai tā nepietrūkst, jāatrisina gan nopietni, gan āķīgi uzdevumi, piemēram, divi citroni maksā 23 centi. Cik maksās 10 tādi paši? (23×5= 115).

Apkopojot visās stacijās uzrādītos rezultātus, 1.vieta – Ērgļu vidusskolas 7.klases komandai, 2.vietā – Ķeipenes pamatskola, 3.vietā – Zaubes pamatskola, kurai bija vienāds punktu skaits ar ārpus konkursa startējošo mājinieku komandu.

Ciemiņi par pasākumu:

  • Paldies organizatoriem par jauko dienu, interesanto pasākumu, gardu cienastu, balvām un uzdevumiem! Jūs esat lieliski! Lai spēks un veselība visiem! (Daiga Bombāne, Ķeipenes skolas skolotāja).
  • Liels paldies par jauko pasākumu. Iveta Kondrāte, Zaubes pamatskola 7.klases audzinātāja.
  • Mums ļoti patika pie jums paviesoties, bērni bija apmierināti. Evija Freivalde, Ērgļu vidusskolas 7.klases audzinātāja.
  • Paldies par pasākumu. Bērniem patika. Vija Jēkabsone, Madlienas vidusskolas 7.klases audzinātāja.