Miķeļdienas tirdziņš

05.11.2023.

Miķeļdienu ik gadu atzīmē septembra beigās, kad tiek svinēts raženās lauku darbu sezonas noslēgums. Arī mūsu skolā 28.septembrī notika rudens tirdziņš, kurā skaitījām, rēķinājām un tirgojām. Tā ir laba pieredze, kā rīkoties ar naudu, kā plānot preces cenu, kā piesaistīt pircējus. Paldies skolēnu vecākiem par atbalstu un skolotājiem par iedrošinājumu! Kā parasti aktīvākie pārdevēji bija jaunāko klašu skolēni, bet pircēji – vecāko klašu skolēni un skolotāji.