LATVIJA DZĪVO MŪSU VĒSTURĒ

10.12.2023.

Atzīmējot Lāčplēša dienu un latviešu tautas varonīgās cīņas Neatkarības karā, Taurupes novadpētniecības muzeja direktors Andris Bukovskis 16.novembrī uzaicināja 4.-9.klašu skolēnus uz izglītojošu nodarbību muzejā. Vispirms skolēni apskatīja dažādu karavīru – vācu, krievu un latviešu formas tērpu atsevišķas sastāvdaļas, tad paši, strādājot grupās, mēģināja saģērbt gan Latvijas Dienvidkurzemes armijas, gan vācu landesvēra karavīru. Sestās un septītās klases skolēnus interesēja dažādās karavīru zīmotnes un cepures, uzkabe un ekipējums. Lai izpildītu dotos uzdevumus, ziņas nācās meklēt arī internetā.

Muzeja telpā bija arī informācija par Lāčplēša Kara ordeni, ar kuru vēlāk tika apbalvoti varonīgākie karotāji un komandieri. Muzeja direktors atgādināja, ka tikai 4 cilvēkiem Latvijā ir piešķirtas šī ordeņa visas trīs šķiras – O.Kalpakam, F.Briedim, J.Balodim un K.Berķim.

Sakām paldies Taurupes muzeja direktoram Andrim Bukovskim par iespēju tuvāk, praktiski un taustāmi izjust tālos 1919.gada notikumus Latvijā.

Sarkanbaltsarkanās krāsas iezīmē valsts svētku mēnesi – novembri. Divi Latvijas valstij nozīmīgi datumi, kas ierakstīti mūsu vēsturē − 11. novembris, Lāčplēša diena, un 18. novembris, Latvijas Republikas Proklamēšanas diena, − šo laiku padara īpašu arī  ikvienā skolā.  Tiek vairāk runāts, lasīts, stāstīts kā arī skatīti filmu fragmenti un rīkoti izzinoši konkursi. Arī mūsu skolā notika konkurss 6.-9.klašu skolēniem. Tajā vēstures jautājumi savijās kopā ar mūsdienu dzīves aktualitātēm.  Skolēniem bija jāatpazīst gan vēstures personības, gan mūsdienu sabiedrībā zināmākie cilvēki politikā, kultūrā, sportā; jāatpazīst kultūrvēsturiskas celtnes un ievērojami Latvijas dabas objekti; jāzina  atzīmējamās un valsts svētku dienas, kā arī to datumi.

Pēc konkursa vairāki  skolēni secināja, ka viņu iegūtais rezultāts nav gluži tāds, kādu viņi būtu vēlējušies. Taču kā katrā konkursā ir arī skolēni, kuriem paveicies labāk: 1.vieta – Artūram Šubrovskim, 2.v. – Ričam Stradiņam un Sabīnei Cīrulei, 3.v. – Kristapam Balodim.

Skolotāja Vēsma Bramane

  • Ļoti patika muzejā piedzīvotais. It īpaši patika pielaikot pirmā pasaules kara zaldāta uniformu. Vēstures konkursā ieguvu 1.vietu. Artūrs Š.