Konference “Mūsu bērniem”

15.03.2024.

Ogres novada Izglītības pārvalde 22.februāra vakarā Ogres novada skolēnu vecākus aicināja uz bezmaksas konferenci “Mūsu bērniem”.

Konferences mērķis bija veicināt Ogres novada vecāku izglītošanu, sadarbību un iesaisti. Šī ir pirmā konference, ko organizē Izglītības pārvalde Ogres novada skolēnu vecākiem, bet nākotnē ir mērķis attīstīt šāda veida pasākumus un iesaistīt arī pirmsskolas bērnu vecākus.

No mūsu skolas konferencē piedalījās divas Skolas padomes pārstāves – Aija Maļecka un Kristīne Avricēviča.

Vērtīgākās atziņas:

  • Ko es kā vecāks bērnam “ielieku” skolas somā?
  • Sadarbība starp vecāku, skolēnu un skolu veicina labbūtību.
  • Mūsdienu vecāka viens no uzdevumiem ir bērnam iemācīt pārvaldīt emocijas. Emocijas nodrošina izdzīvošanu, tomēr tās var traucēt komunikācijā, sevišķi, kad to ir par daudz. Ja es zinu, ko es jūtu un kāpēc man ir šī emocija – es jau esmu situācijas noteicējs, man nevajag pazemot vai apspiest citus.
  • Katram no mums ir savi uzskati par dzīvi: kā vajag būt, dažreiz tie sakrīt ar citiem, bet ļoti bieži nesakrīt. Ābols un bumbieris ir augļi ar savu garšu un nogatavošanās veidu. Neviens nav labāks par otru. Tāpat ar citu cilvēku uzskatiem un domām. Dažādi viedokļi virza progresu.
  • Izglītot bērnu “Droša interneta lietošanā” un sekot līdzi tam, ko bērns dara internetā.
  • Motivēt bērnus nodarboties ar sportu. Fiziskās aktivitātes veicina ciešu sadarbību starp dažādām smadzeņu daļām, tāpēc tās kļūst par pamatu daudzām pozitīvām izmaiņām, kuras notiek smadzenēs bērna personības veidošanas procesā.