Iznākusi grāmata „Valoda dzīvo, ja Tu tajā runāˮ

03.03.2024.

Latviešu valodas aģentūra izdevusi skolēnu radošo darbu grāmatu „Valoda dzīvo, ja Tu tajā runāˮ, kurā apkopoti gandrīz 500 skolēnu konkursa darbi – domraksti, dzejoļi un zīmējumi.

Konkursā „Valoda dzīvo, ja Tu tajā runāˮ pagājušajā mācību gadā piedalījās 1023 skolēni no Latvijas un latviešu skolām pasaulē. Interesantākie skolēnu darbi vai to fragmenti dzīvo tālāk grāmatā, Radioteātra iestudējumā un skolēnu lasījumos. Katrs autors un viņa skolotāja saņems grāmatas autoreksemplārus.

No mūsu skolas grāmatā ir ievietoti Gabrielas Ozerinskas (sk.Guna Daugule) un Augusta Baloža (sk.Ineta Frēliha) zīmējumi, kā arī Emīla Gibeiko, Riča Stradiņa (sk.Ingrīda Ķezbere), Kristas Ozerinskas (sk.Daina Švikstiņa), Esteres Keitas Līcītes, Ramonas Priedes, Artūra Šubrovska (sk.Vanda Prancāne) radošo darbu fragmenti.