Izlaidums Mākslas skolā

25.05.2024.

Kad visa pasaule zied, klāt izlaidumu laiks. Četri mūsu skolēni 23.maijā absolvēja K.Kažociņa Mūzikas un mākslas skolu, saņemot apliecību par profesionālās izglītības iegūšanu mākslas nodaļā. Sveicam absolventus un viņu vecākus – Seilu Beāti Dzalbu, Sabīni Cīruli, Miku Eriņu, Ramonu Priedi un bijušo mūsu skolnieci Ievu Avricēviču.