Izglītības darbinieku 29.sporta spēles

17.09.2023.

Lielvārdes sporta centra stadionā 22.augustā notika Ogres novada izglītības darbinieku 29.sporta spēles. Šī pasākuma mērķis ir katrai izglītības iestādei izveidot savu komandu un sadzīvot. Atšķirībā no ikdienas  izglītības iestādē spēt pamanīt savus kolēģus, veidot sadarbību un ieraudzīt viņus jaunā veidolā. Mūsu skola ar mainīgiem panākumiem ir piedalījusies visās spēlēs, bet šogad 30 komandu konkurencē tika izcīnīta 14 vieta. Komandā startēja Arvīds Bogdāns, Guna Daugule, Ineta Frēliha, Agnese Līcīte, Kristiāna Līva Līcīte,  Vanda Prancāne,  Daiga Rosicka, Ilona Zariņa, Jānis Zariņš.