Iedejosim vasariņu

25.05.2024.

Meņģeles Tautas nama BDK “Sumuldiņa” 24.maijā aicināja  savus draugus uz sadancošanu Meņģeles estrādē, kur uzstājās mūsu pirmsskoliņas audzēkņi ar skolotājām Daigu Rosicku, Agnesi Līcīti un Sarmu Špilbergu.