Gada noslēgums

01.06.2024.

Piederēt vasarai…

Smaržīgai zālei un nebēdnim vējam,

Kas iepūš sejā tik mīlīgu dvesmu.

Piederēt ziediem un nopļautai zālei,

kas pāri pār visu ceļ sapņainus tiltus

Tik spilgtus, tik siltus.

Piederēt vasarai…

Pamazām nozied pienenes un ceriņi, jau vairākas dienas svelmaini sevi pieteikusi vasara, tas liecina, ka mācību gads nemanāmi ir noslēdzies.

Gads ir bijis ļoti daudziem notikumiem bagāts. Gandrīz katrā līnijā tika  pasniegti pateicības raksti par sasniegumiem dažādās jomas, droši vien kādam pa šo laiku ir sakrājusies pamatīga kaudzīte.

Šodien vispirms gribu izcelt dažus īpašos skolēnus. Viņi ir īpašāki un var būt lepni par to, ka jau ir saņēmuši vienu izglītības dokumentu, tas ir, apliecību par profesionālās izglītības iegūšanu K.Kažociņa Madlienas Mākslas skolā. Sveiksim absolventus:

Sabīni Cīruli, Beāti Seilu Dzalbu, Ramonu Priedi, Miku Eriņu.

Paldies jums par uzdrošināšanos un izturību, paldies, ka nepametāt pusceļā iesākto! Atcerieties –  katras jaunas zināšanas dzīvē noderēs!

 

Savā ikdienas mācību darbā bieži vien jūs izmantojat – uzdevumi.lv. Izglītības portāls aktīvākajiem skolēniem ir atsūtījis diplomiem. Tie ir

Elīza Blaua, Beāte Liepiņa, Kendija Ozerinska, Renārs Rainers Biezbārdis.

 

Daži no jums ir bijuši čakli lasītāji. Pateicības saņem par čaklu grāmatu lasīšanu skolas bibliotēkā saņem Ivo Razuvajevs, Ramona Priede, Viktorija Razuvajeva, Gabriela Ozerinska.

 

Daudzus interesantus pasākumus šajā mācību gadā (un arī šodien) skolā organizēja skolas parlaments. Paldies aktīvākajiem pārstāvjiem – Artūram Šubrovskim, Esterei Keitai Līcītei, Beātei Seilai Dzalbai, Renāram raineram Biezbārdim.

 

Svarīgākais uzdevums, protams, mums bija mācības. Šajā gadā ieviesām jauninājumu izaugsmes balva, kuru varēs iegūt tas skolēns, kurš uzlabos savu sekmju dinamiku, salīdzinot 1.un 2.semestra rezultātus. 2.semestra vidējo atzīmi ievērojami šogad uzlaboja Marta Gibeiko un Mikus Eriņš, bet visaugstākais kāpums ir Danielai Keitai Melderei, kura kļūst par pirmo Izaugsmes balvas laureāti Taurupes pamatskolas vēsturē un saņem arī naudas nelielu naudas balvu.

 

Pateicību par labām sekmēm mācībās  saņēma Viktorija Razuvajeva, Elīna Tirzmaliete, Renārs Rainers Biezbārdis.

Pateicība par labām un teicamām sekmēm – Gabrielai Ozerinskai, Elīzai Blauai, Elīzai Avricēvičai, Ivo Elmāram Strautmanim.

Sudraba liecība un pateicība par labām  un teicamām sekmēm mācībās – Kristapam Balodim, Ričam Stradiņam, Beātei Liepiņai, Kristai Ozerinskai, Artūram Šubrovskim.

 

Šogad atjaunojam tradīciju, kas divus izpalika,  titula gada pamatskolēns noskaidrošana. Lai to noskaidrotu, savus kandidātus izvirzīja gan skolotāji, gan tehniskie darbinieki. Par šī titula nominantiem tika nosaukti – Sabīne Cīrule, Ričs Stradiņš, Elīza Blaua, Krista Ozerinska pa 1 balsij, Estere Keita Līcīte– 2 balsis, Artūrs Šubrovskis – 6 balsis, bet par absolūto uzvarētāju ar 9 balsīm un šī goda titula ieguvēju šogad kļūst Renārs Rainers Biezbārdis.