6.klases erudīts

03.03.2024.

29.februārī 6.klases skolēniem notika klases olimpiāde, lai noskaidrotu erudītāko sestklasnieku. Mācību priekšmetu skolotāji bija sagatavojuši jautājumus par 6.klases vielu, bet konkursu organizēja un vadīja skolotāja Vēsma Bramane.  Konkursa jautājumi aptvēra visu mācību priekšmetu ļoti dažādas tēmas. Skolēniem bija jāparāda ne tikai apgūtais mācību stundās, bet arī atjautība, reizēm palīgos nāca arī veiksme.

Vislabāk konkursā veicās Kristapam Balodim, tikai nedaudz no viņa atpalika Ričs Stradiņš un Elīza Blaua.

6.klases atbilžu kuriozi –

  • kā fabulas “Bailēm lielas acis” autori tika saukti Aspazija, Rūdolfs Blaumanis;
  • latviešu senči esot bijuši jaunlatvieši;
  • no citām dzīvām būtnēm pārtiek puķes, putni, cilvēki, zīdītāji, augēdāji,
  • lielākā Latvijas minoritāte – āfrikāņi;
  • latviešu senči bijuši jaunlatvieši;
  • ar salmenolozi saslimst, uzturā lietojot cukuru, sāli, kafiju;
  • četru cilvēku izpildītājansamblis ir koris.