Ēdināšana

Āboli un dzēriens
Taurupes pamatskolā, pateicoties Ogres novada pašvaldībai, visiem 1.-9.klases skolēniem ir nodrošinātas brīvpusdienas.  Skola piedalās programmā “Skolas auglis”.