16.03.2023.

29.martā plkst.12.30 Taurupes pamatskolā leļļu teātra izrāde “Ielāps”.

Ieeja – 1,50.