Vēsture


Jau 75 gadus Taurupē skolas zvans skan barona Tranzē muižā, bet izglītības vēsture ir krietni ilgāka nekā tagadējās skolas vēsture. Pirmās ziņas par bērnu apmācību mājās atrodamas jau 18. gadsimta beigās. Tā 1765. gadā Madlienas – Meņģeles draudzē, kurā atradās arī tagadējā Taurupes pagasta teritorija, tika ierīkotas ciema skolas, kuras atradās zemnieku mājās. Bērnus mācīja vai nu saimnieks vai speciāli nozīmēts skolotājs –katehīts.

Sākot no 1867. gada, Taurupē skola tika ierīkota īrētās telpās. Vēlāk mācības turpinājās Aderkašu pareizticīgo skolā. Ņemot vērā vēsturiskos apstākļus, mācības notika krievu valodā.

Tikai pēc 1905. gada revolūcijas lielāka uzmanība tika veltīta latviešu valodas mācīšanai. Pirmā pasaules kara laikā mācības tikai pārtrauktas un atsākās 1917. gadā. „Vecajā skolā” mācības turpinājās līdz 1938. gadam, kad skola pārcēlās uz tagadējo mājvietu.

Šī  ir muižas ēka, kura kādreiz piederējusi barona Tranzē dzimtai. Ēka sākumā ir bijusi divstāvīga. 1905. gada revolūcijas laikā cietusi ugunsgrēkā, un tikai trīsdesmitajos gados sākās ēkas atjaunošanas darbi.

1938. gada rudenī muiža sagaida savus pirmos skolēnus kā Taurupes sešgadīgā pamatskola. Piecdesmito gadu vidū skola tika pārveidota par astoņgadīgo, vēlāk par vidusskolu, bet 1958. gadā tika svinēts pirmais vidusskolas izlaidums.

 Otrreiz ēku ugunsnelaime skar 1962. gada pavasarī, bet darbīgie taurupieši jau līdz septembrim ēku ne tikai atjauno, bet pārbūvē par trīsstāvīgu celtni ar jaunām papildus klašu telpām.

2010. gadā, pateicoties mūsu pagasta pārvaldes vadītājam Jānim Stafeckim un Ogres novada domei, skolas ēka tika renovēta, atjaunoti muižas vēsturiskie tornīši. Pie skolas tika uzbūvēta jauna katlu māja un malkas nojume. Atbilstoši mūsdienām tika veikta arī skolas stadiona pārbūve ar nepieciešamajiem sektoriem dažādām vieglatlētikas disciplīnām, futbola laukumu un modernu skrejceļa segumu. Joprojām neesam atmetuši cerību nākotnē tikt pie savas sporta zāles.

Laika gaitā mainījušies skolas nosaukumi – no sešklasīgās pamatskolas līdz vidusskolai ar Mazozolu un Meņģeles filiālēm. Bet no 2013./ 2014. mācību gadaTaurupes vidusskolas statuss tika nomainīts, un nu esam pamatskola. Skolēnu skaits samazinājies no rekordskaitļa 270 līdz 54 Taurupē, Meņģeles filiālē - 38 un Mazozolu filiālē – 30.