https://www.ogresnovads.lv/files/pielikumi/2020/septembris/taurupes_Skolas_Covid03092020.doc

https://www.ogresnovads.lv/files/pielikumi/2020/septembris/taurupe_Pa%C5%A1v%C4%93rt%C4%93jums_2020_0309.doc

Kontakti
Taurupe  e-pasts: taurupessk@ogresnovads.lv
Tālr.: 65031319 Direktore Lonija Pušmucāne

Filiāles
Meņģele Tālr.: 65029169  Vadītāja Olita Rudzīte
Mazozoli Tālr.: 65031958 Vadītāja Vera Gruzniņa

 .