Normatīvie dokumenti

Skolas pašvērtējums - 

taurupe_Pašvērtējums_2020_0309

Skolas nolikums

Taurupes pamatskola_nolikums_aktuala_red_19_03_2020

KĀRTĪBA, KĀDĀ TIEK ORGANIZĒTS MĀCĪBU PROCESS TAURUPES PAMATSKOLĀ