Izglītības programmas

Pamatskolas izglītības programmas    21011111, 21015611,  21015811