1.rindā (no kreisās) -  Guna Daugule (sākumskola), Vanda Prancāne (latviešu valoda, literatūra), Lonija Pušmucāne (direktore, ķīmija),
Ineta Frēliha (sākumskola, vizuālā māksla), Jevģēnija Lāce (angļu valoda).

2.rindā (no kreisās) - Regīna Donska(pirmsskola), Ilmārs Bule (fizika, mājturība), Daiga Rosicka (matemātika, mājturība),

Sarma Špilberga (skol. palīgs), Arvīds Bogdāns (sports).
Kontakti
Taurupe  e-pasts: taurupessk@ogresnovads.lv
Tālr.: 65031319 Direktore Lonija Pušmucāne

Filiāles
Meņģele Tālr.: 65029169  Vadītāja Olita Rudzīte
Mazozoli Tālr.: 65031958 Vadītāja Vera Gruzniņa

 .