1.rindā no kreisās puses: Arvīds Bogdāns (sports), Vēsma Bramane (vēsture, ģeogrāfija), Lonija Pušmucāne (direktore, ķīmija), Ineta Frēliha (sākumskola, vizuālā māksla).

2.rindā - Ilona Sineviča (angļu valoda), Daiga Rosicka (matemātika, mājturība), Vanda Prancāne (latviešu val.,literatūra), Guna Daugule (sākumskola),Ilmārs Bule (fizika, mājturība), Ligita Millere (mūzika), Daina Švikstiņa (sākumskola, angļu valoda), Regīna Donska (pirmsskola), Sarma Špilberga (skolotāja palīgs)

Kontakti
Taurupe  e-pasts: taurupessk@ogresnovads.lv
Tālr.: 65031319 Direktore Lonija Pušmucāne

Filiāles
Meņģele Tālr.: 65029169  Vadītāja Olita Rudzīte
Mazozoli Tālr.: 65031958 Vadītāja Vera Gruzniņa

 .