No kreisās puses: Daiga Rosicka (matemātika, fizika), Ligita Millere (mūzika), Ineta Frēliha (sākumskola, vizuālā māksla),

Vanda Prancāne (latviešu val.,literatūra), Sarma Špilberga (skolotāja palīgs), Irēna Andriksone (krievu valoda),

Ilmārs Bule (dizains un tehnoloģijas, inženierzinības), Agnese Līcīte (pirmsskola), Arvīds Bogdāns (sports).