Valsts pārbaudes darbi

Ministru kabineta noteikumi Nr. 319

Rīgā 2020. gada 26. maijā (prot. Nr. 36 8. §)
Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2020./2021. mācību gadā
II. Valsts pārbaudes darbi 3. klases izglītojamiem

2. Diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu notiek:

2.1. latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) – mutvārdu daļa – no 2021. gada 4. janvāra līdz 17. februārim, rakstu daļa – 18. februārī;

2.3. matemātikā (rakstiski) – 2021. gada 24. februārī.

III. Valsts pārbaudes darbi 6. klases izglītojamiem

4. Diagnosticējošie darbi notiek:

4.1. latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) – mutvārdu daļa – no 2021. gada 4. janvāra līdz 16. februārim, rakstu daļa - 17. februārī;

4.3. latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2021. gada 23. februārī;

4.4. matemātikā (rakstiski) – 2021. gada 25. februārī;

4.5. dabaszinībās (rakstiski) – 2021. gada 4. martā.

IV. Valsts pārbaudes darbi par vispārējās pamatizglītības ieguvi

5. Eksāmeni notiek:

5.1. latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) - rakstu daļa - 2021. gada 19. maijā, mutvārdu daļa - 19. un 20. maijā;

5.3. vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti) - rakstu daļa - 2021. gada 25. maijā, mutvārdu daļa - 25. un 26. maijā;

5.4. matemātikā (rakstiski) - 2021. gada 28. maijā;

5.5. Latvijas vēsturē (rakstiski) - 2021. gada 1. jūnijā;
 .