Interešu izglītība


Skolēniem piedāvājam darboties  vizuālās mākslas, mājturības, sporta, kokapstrādes un dramatiskajā pulciņā, kā arī veidot "Skolas Avīzi"

 

Pimsskolas grupas bērniem piedāvājam mūzikas un tautisko deju nodarbības.


Kontakti
Taurupe  e-pasts: taurupessk@ogresnovads.lv
Tālr.: 65031319 Direktore Lonija Pušmucāne

Filiāles
Meņģele Tālr.: 65029169  Vadītāja Olita Rudzīte
Mazozoli Tālr.: 65031958 Vadītāja Vera Gruzniņa

 .