Interešu izglītība

Skolēniem piedāvājam darboties  vizuālās mākslas, mājturības, sporta, kokapstrādes un dramatiskajā pulciņā, kā arī veidot "Skolas Avīzi"

 Pimsskolas grupas bērniem piedāvājam mūzikas un tautisko deju nodarbības.